Jesteś tutaj: Strona główna PIT-OP - oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego

PIT-OP - oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego

PIT-OP to oświadczenie pozwalające emerytom i rencistom wskazać organizację pożytku publicznego, na którą chcą przekazać 1% podatku. Oświadczenie jest dobrowolne, a termin jego złożenia mija wraz z ostatnim dniem rozliczenia PIT. Dowiedz się więcej o oświadczeniu - komu przysługuje i jak je złożyć.

Kto może złożyć oświadczenie PIT-OP?

Za pomocą oświadczenia PIT-OP emeryt lub rencista może przekazać 1% podatku wynikającego z rozliczenia podatkowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego jeżeli:

 • otrzymał od organu rentowego (np. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) roczne rozliczenie podatku PIT 40A oraz
 • nie uzyskał w danym roku podatkowym innych dochodów(poza uzyskanymi od organu rentowego), które powinien wykazać w zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-37 albo PIT-36.

Oświadczenie PIT-OP nie obowiązuje i nie należy go składać, jeżeli emeryt lub rencista samodzielnie sporządza zeznanie podatkowe. Emeryt lub rencista sporządza samodzielnie zeznanie podatkowe jeżeli m. in.:

 • wciągu roku podatkowego uzyskał dodatkowe dochody;
 • złożył oświadczenie o zamiarze opodatkowania swoich dochodów łącznie z dochodami małżonka lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, chyba że przed końcem roku podatkowego złożył oświadczenie o rezygnacji z zamiaru takiego opodatkowania;
 • zamierza skorzystać z odliczeń lub ulg podatkowych.

W praktyce oznacza to, że PIT-OP składa się tylko w „automatycznym” rozliczeniu. Wynika to z faktu, że wniosek o odliczenie od podatku 1 %  dla Organizacji Pożytku Publicznego stanowi integralną część zeznań podatkowych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-CFC.

Oświadczenie PIT-OP jest przeznaczone dla tych emerytów i rencistów, którzy korzystają z rozliczenia PIT za pośrednictwem organu rentowego, a wciąż chcą przekazać 1% podatku na rzecz OPP.

W jakim terminie składamy oświadczenie PIT-OP?

Oświadczenie składa się do 30 kwietnia następującego pod roku podatkowym.

Gdzie składamy oświadczenie PIT-OP?

Oświadczanie składamy do Urzędu Skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego.

Jak wypełnić oświadczenie PIT-OP?

Prawidłowe wypełnione oświadczenie powinno zawierać:

 • dane identyfikacyjne podatnika,
 • miejsce złożenia oświadczenia tj. właściwy urząd skarbowy do którego adresowane jest oświadczenie,
 • numer KRS organizacji pożytku publicznego zawartej w ministerialnym wykazie (OPP można zweryfikować pod adresem https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/wyszukiwarki/wyszukiwarka-opp);
 • informacje uzupełniające, które wypełniamy w przypadku chęci przekazania  1 % podatku na cel szczegółowy np. na rzecz konkretnej osoby objętej opieką OPP, w tej części oświadczenia PIT-OP podatnik może również wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o przekazanej kwocie, można także podać informacje ułatwiające kontakt urzędu skarbowego z  podatnikiem (telefon, mail).
 • podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika.

Oświadczenie PIT-OP jest bardzo proste i przejrzyste, a ponieważ nie ma konieczności przepisywania danych z PT-40A można uniknąć ryzykownychbłędów rachunkowych.

Jak złożyć oświadczenie PIT-OP?

PIT- OP można złożyć do urzędu skarbowego w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu PIT-OP(1).

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2018 poz. 800, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2018 poz. 200, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (Dz.U. 2017 poz. 539)

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00