Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
 • Twoje wsparcie ma znaczenie

  Celem Instytutu jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, budowa kapitału ludzkiego i promocja oddolnych inicjatyw społecznych ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad potrzebującymi.

  Jak wykorzystamy 1%

  Wspieramy organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się opieką nad dziećmi chorymi i ubogimi, osobami starszymi, zwierzętami, ochroną przyrody, rozwojem społeczeństwa obywatelskiego i kulturą. Dzięki nam organizacje pozarządowe zyskują narzędzia i rozwiązania pozwalające im rozwijać się, zbierać więcej funduszy na pomoc swoim podopiecznym i sprawniej działać.

  Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
  • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000435915
  • Wizytówka:www.pitax.pl/wspieraj
  • Adres:ul. Kościuszki 35A, Wrocław
  • WWW:www.iwop.pl
  • E-mail:kontakt@iwop.pl

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.