Stowarzyszenie KARAN

Stowarzyszenie KARAN
 • Tylko 1 %, a tak wiele można zrobić

  Misją Stowarzyszenia KARAN jest niesienie pomocy terapeutycznej i psychologicznej, socjalnej, moralnej i duchowej oraz promowanie zdrowego stylu życia u osób znajdujących się w trudnej sytuacji psychicznej i życiowej - dzieci, młodzieży, rodzin i osób starszych, a w szczególności do osób: uzależnionych od środków zmieniających świadomość, narażonych na przemoc, agresję, dyskryminację i wykluczenie społeczne.

  Jak wykorzystamy 1%

  Środki zostaną wykorzystane na prowadzenie placówek leczenia uzależnień, placówek wsparcia dziennego dla dzieci oraz prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku dla seniorów.

  • Obszar działalności:Zdrowie
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000011861
  • Konto:65 1050 1012 1000 0090 3078 4988
  • Adres:ul. Pułaskiego 9, 26-605 Radom
  • WWW:karan.pl
  • E-mail:b.bereda@karan.pl
  • Telefon:22 408 8024

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Stowarzyszenie KARAN

Tylko 1 %, a tak wiele można zrobić

Sfinansowano z 1% podatku.