Fundacja Humanitarna

Fundacja Humanitarna
 • Wszechstronna pomoc ludziom w potrzebie

  Działa od 1999 roku.
  Od chwili zaistnienia możliwości prawnych (2004) posiada Status Organizacji Pożytku Publicznego.

  Fundacja prowadzi nieodpłatną dziaiałalność pożytku publicznego, w sferze zadań publicznych, głównie w zakresie:

  • Pomocy społecznej
  • Działalności charytatywnej
  • Ochrony i promocji zdrowia
  • Działań na rzecz osób niepeìnosprawnych
  • Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  • Wypoczynku dzieci i młodzieży w połączeniu z turystyką i krajoznawstwem
  • Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  • Ekologii i ochrony zwíerząt
  • Pomocy ofiarom katastrof, żywiołowych
  • Współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi

  Jak wykorzystamy 1%

  Fundacja udziela pomocy:

  • Domom Dziecka, Swietlicy Opiekuńczo-Wychowawczej, finansując między innymi: wyposażenia sal dydaktycznych, pokoje zabaw dla dzieci, letni i zimowy wypoczynek dzieci, spotkania Wigilijne, dzień dziecka, zakup obuwia i odziezy zimowej, wyjazdy edukacyjne do kina, muzeów, planetarium
  • Rodzinom Wychowującym niepełnosprawne dzieci, rodzinom opiekującym sie inwalidami i osobami starszymi, finansując między innymi: zabiegi rehabilitacyjne, specjalistyczne odżywki dla dzieci, zakupy sprzętu rehabilitacyjnego, operacje, zakupy leków, pampersów, okularów leczniczych protez
  • Osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, kupując węgiel na zimę, leki
  • Hospicjum Domowemu działającemu przy szpitalu, wyposażając w najpotrzebniejszy sprzęt medyczny, między innymi, materace przeciw odleżynowe, butle tlenowe, respiratory, torby medyczne
  • Uczącej się i studiującej młodzieży z biednych, bezrobotnych rodzin i Domów Dziecka finansując zakup pomocy dydaktycznych
  • Schronisku dla zwierząt, finansując między innymi: zestawy komputerowe wraz z mikroczipami do identyflkacji zwierzątek, budy dla psów, miski, kuwety, karmę zimową
  • Ofiarom klęsk żywiołowych, przyznając zapomogi losowe dla rodzin, które w wyniku pożaru, powodzi utraciły domy/lokale mieszkalne wraz z  dobytkiem
  • Gminom, których dotknęły klęski zywiołowe typu powodzie
  • Organizacji SOS Wioski dziecięce W Polsce a takze Organizacji UNICEF udzielającej pomocy dzieciom Afryki, na Haiti

  BARDZO DZIĘKUJEMY wszystkim DARCZYŃCOM, za dar przekazywania 1% podatku, który umozliwia realizację celów statutowych Fundacji.

  • Obszar działalności:Działalność charytatywna
  • Obszar działania:województwo kujawsko-pomorskie
  • KRS:0000019217
  • Wizytówka:www.pitax.pl/fhumanitarna
  • Konto:42 9550 0003 2001 0073 8466 0001
  • Adres:ul. Bojakowskiego 5, 87-800 Włocławek
  • WWW:www.fundacja.wloclawek.pl
  • E-mail:fhumanitarna@tlen.pl
  • Telefon:54 231 10 48

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Fundacja Humanitarna

Wszechstronna pomoc ludziom w potrzebie