Stowarzyszenie "Tilia"

Stowarzyszenie
 • Dobry dla przyrody, dobry dla siebie

  Prowadzenie Szkoły Leśnej na Barbarce w Toruniu, propagowanie idei ochrony środowiska, ekologicznego podejścia do życia, prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży, nauczycieli.

  Jak wykorzystamy 1%

  Cele statutowe, propagowanie idei ochrony środowiska oraz ekologicznego podejścia do życia.

  • Obszar działalności:Ochrona przyrody
  • Obszar działania:województwo kujawsko-pomorskie
  • KRS:0000028517
  • Konto:56 1540 1304 2035 8900 5895 0001
  • Adres:ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń
  • WWW:tilia.org.pl
  • E-mail:tilia@tilia.org.pl
  • Telefon:602 788 549, 56 657 6088

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Stowarzyszenie "Tilia"

Dobry dla przyrody, dobry dla siebie