Fundacja "Dom z Marzeń"

Fundacja
 • Bogatym jest nie ten, kto posiada, lecz ten kto daje

  Fundacja "Dom z Marzeń", prowadzi Dom Pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych.

  Jak wykorzystamy 1%

  Środki zebrane z 1% zostaną przekazane m.in. dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, doposażenie pokoi naszych podopiecznych oraz remont budynku.

  • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
  • Obszar działania:województwo małopolskie
  • KRS:0000032977
  • Konto:86 1240 4432 1111 0000 4736 8697
  • Adres:ul. Ułanów 25, 31-450 Kraków
  • WWW:fundacja-dps.pl
  • E-mail:fundacja@bci.pl
  • Telefon:12 417 3848
 • Fundacja "Dom z Marzeń" oferuje dwa rodzaje świadczeń: Dom Pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie to placówka stacjonarna, przeznaczona dla dzieci z głębokim i znacznym stopniem upośledzenia umysłowego. Naszym podopiecznym zapewniamy pełny zakres fachowej opieki medycznej, rehabilitacyjnej i psychologicznej. Prowadzone są różnorodne i dostosowane do indywidualnych możliwości zajęcia terapeutyczne m.in. muzykoterapia, terapia plastyczna i ogrodnicza.
  Działający od sierpnia 2014 r. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych zapewnia mieszkańcom, głównie osobom w podeszłym wieku całodobowa opiekę, pielęgnację, zajęcia aktywizująco-terapeutyczne, rehabilitację.
  W nowoczesnym obiekcie, pozbawionym barier architektonicznych, przestronnym i dobrze wyposażonym, spełniającym wszelkie wymagania UE, oferujemy profesjonalną opiekę specjalistów, opiekunów i terapeutów. Przede wszystkim jednak pragniemy dać naszym podopiecznym poczucie bezpieczeństwa, godności, naszą troskę i serce.


Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Fundacja "Dom z Marzeń"

Bogatym jest nie ten, kto posiada, lecz ten kto daje