Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
 • Pomagaj jak św. Brat Albert!

  Jest niezależną katolicką organizacją dobroczynną działającą od 1981 r. roku. Misją Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i niepełnosprawnym w duchu Patrona – św. Brata Alberta. Jej istotą jest nie tylko zaspokajanie elementarnych potrzeb, lecz także odbudowanie godności człowieka, wiary w samego siebie, wiary w otaczający świat. Nasze placówki są punktem oparcia dla ludzi w dramatycznej sytuacji:

  • bezrobotnych usuniętych z kwater i hoteli pracowniczych,
  • matek z dziećmi maltretowanych przez mężów,
  • opuszczających więzienie, dom dziecka,
  • chorych, niedołężnych, niechcianych przez, rodziny

  W 65 Kołach terenowych na terenie całej Polski prowadzimy 80 schronisk i noclegowni - dla mężczyzn, matek z dziećmi, osób starszych i chorych - w których przebywa 3600 osób, a także 15 jadłodajni, 6 łaźni i inne placówki.

  Jak wykorzystamy 1%

  zakładanie i prowadzenie schronisk, noclegowni, domów stałego pobytu,

  • pracę socjalną, pomoc prawną i psychologiczną, posługę religijną,
  • prowadzenie kuchni, łaźni świetlic, klubów,
  • wydawanie żywności, odzieży , sprzętów, środków czystości, leków,

  Nie wszystkim w życiu się powiodło. Obok nas żyją ludzie bezdomni i skrajnie ubodzy. Często nie wiemy jak im pomóc. Podaruj 1% podatku Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta żeby mieli dokąd pójść

  • Obszar działalności:Działalność charytatywna
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000069581
  • Wizytówka:www.pitax.pl/bratalbert.org
  • Konto:11 1020 5242 0000 2502 0019 4118
  • WWW:www.bratalbert.org
  • E-mail:biuro@tpba.pl
  • Telefon:71 344 3735

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

Misją Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i niepełnosprawnym w duchu Patrona – św. Brata Alberta.