Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Zmienić życie jednej osoby to jak naprawić cały świat

  Stowarzyszenie Otwarte Drzwi od 21 lat wspiera i działa na rzecz osób: z niepełnosprawnością, bezdomnych, bezrobotnych, ubogich oraz dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych.

  Jak wykorzystamy 1%

  Środki pozyskane z odpisów 1% zasilą finansowanie programów i projektów rehabilitacyjnych, reintegracyjnych i prospołecznych. Dzięki nim wesprzemy jeszcze większą liczbę potrzebujących.

  • Obszar działalności:Działalność charytatywna
  • Obszar działania:województwo mazowieckie
  • KRS:0000080010
  • Adres:ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa
  • WWW:otwartedrzwi.pl
  • E-mail:j.grotowski@otwartedrzwi.pl
  • Telefon:22 619 8501

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Twój 1% pomoże nam przywrócić godne życie osób najbardziej potrzebujących