Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
 • Przekaż 1% podatku na pomoc osobom chorym na SM

  Jesteśmy jedyną ogólnopolską organizacją zrzeszającą osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół.

  Jak wykorzystamy 1%

  • prowadzenie ogólnopolskiej Infolinii
  • porady neurologa i psychologaporady prawnika i pracownika socjalnego
  • bezpłatne wydawnictwa na temat SM
  • warsztaty, szkolenia, kampanie informacyjne

  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000083356
  • Adres:ul. Nowolipki 2a, 00-160 Warszawa
  • WWW:ptsr.org.pl
  • E-mail:biuro@ptsr.org.pl
  • Telefon:22 241 3986

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Przekaż swój 1% chorym na stwardnienie rozsiane