PTOP "Salamandra"

PTOP
 • Przyroda to nasza odpowiedzialność, a nie własność

  Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" bada oraz czynnie chroni gatunki i siedliska przyrodnicze, prowadzi edukację ekologiczną i dąży do doskonalenia prawa. Wszystkimi działaniami kierują eksperci.

  Jak wykorzystamy 1%

  Wsparcie przeznaczamy głównie na działania interwencyjne dotyczące likwidacji zagrożeń dla przyrody oraz rozwój wieloletnich programów ratowania zagrożonych gatunków. Podejmujemy również działania edukacyjne.

  • Obszar działalności:Ochrona przyrody
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000117212
  • Adres:ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań
  • WWW:salamandra.org.pl
  • E-mail:biuro@salamandra.org.pl
  • Telefon:61 662 8606

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

PTOP "Salamandra"

Pomóż zachować dziedzictwo przyrodnicze dla przyszłych pokoleń!