Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka

Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka
 • Nie ma przyszłości bez inwestycji w rozwój najmłodszych

  Podążamy drogą dialogu społecznego wytyczoną przez Janusza Korczaka, inspirując się jego dorobkiem pedagogicznym, literackim, lekarskim i społecznikowskim. 

  Jak wykorzystamy 1%

  1% przeznaczymy dla laureatów OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ pn. „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”.

  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000142755
  • Adres:Jaktorowska 6, 01-202 Warszawa
  • WWW:pskorczak.org.pl
  • E-mail:barbara.sochal@poczta.onet.pl
  • Telefon:603 671 927
 •                                                     "Nie wolno zostawić świata, jakim jest"
  Janusz Korczak

  POLSKIE STOWARZYSZENIE IM. JANUSZA KORCZAKA

  Polskie Stowarzyszenie imienia Janusza Korczaka (PSK) jest organizacją pozarządową promującą i popularyzującą humanistyczne idee i dorobek twórczy tego wybitnego pedagoga, pisarza, publicysty, lekarza, działacza społecznego, a nade wszystko obrońcy praw dziecka.

  W swojej działalności prowadzonej od 1997 roku (zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2003 roku, nr KRS 0000142755) Stowarzyszenie kontynuuje i rozwija społeczny ruch korczakowski w Polsce i współpracę międzynarodową, czerpiąc z dorobku Komitetu Uczczenia Pamięci Janusza Korczaka (zał. 1946), Komitetu Korczakowskiego (pow. w 1957), a następnie Polskiego Komitetu Korczakowskiego (zał. 1972).

  PSK realizuje projekty z zakresu edukacji, kultury i sztuki, wychowania i profilaktyki adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajmuje się upowszechnianiem i ochroną praw człowieka, dziecka, rozwijaniem samorządności i wychowaniem obywatelskim. Podejmuje działania rewalidacyjno-rehabilitacyjne na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, wspiera i rozwija amatorski ruch artystyczny najmłodszych. Stowarzyszenie inspiruje i inicjuje studia nad dorobkiem Janusza Korczaka, upowszechnia ich wyniki oraz współdziała z instytucjami zainteresowanymi spuścizną korczakowską i jej twórczym zastosowaniem.

  Jednym z autorskich programów Stowarzyszenia jest OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE WSPÓLNIE Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ pn. "Nie wolno zostawić świata, jakim jest". Laureaci Konkursu otrzymują w nagrodę 80% kosztów realizacji projektu.

  Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka zrzesza szkoły, placówki, instytucje i organizacje pozarządowe noszące imię Janusza Korczaka lub pracujące metodami korczakowskimi z dziećmi i młodzieżą. Stowarzyszenie od 2006 roku jest organizacją pożytku publicznego. Na terenie Polski tworzy federację regionalnych Kręgów Korczakowskich. Należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka (IKA), które skupia wiele różnych organizacji pozarządowych, instytucji oraz członków indywidualnych z 26 krajów. Stowarzyszenie jest członkiem Międzynarodowej Federacji Przyjaciół Dzieci oraz organizacją wspierającą Obywateli dla Edukacji OdE.

  Od 2011 roku Przewodniczącą Stowarzyszenia jest Barbara Janina Sochal, która pełni również funkcje wiceprzewodniczącej Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka oraz Międzynarodowej Federacji Przyjaciół Dzieci.


Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka

NIE MA PRZYSZŁOŚCI BEZ MĄDREJ INWESTYCJI W EDUKACJĘ DZIECI I MŁODZIEŻY