Fundacja Pomoc Maltańska

Fundacja Pomoc Maltańska
  • Twój 1% w zaufanych rękach - wiarygodność budujemy 900 lat

    Pomoc Maltańska to najstarsza organizacja dobroczynna w Polsce. Pomagamy osobom upośledzonym, starszym i dzieciom w potrzebie. Działamy poprzez wolontariat, a wsparcie trafia do potrzebujących.

    Jak wykorzystamy 1%

    Twój 1% trafi w 100% do potrzebujących. Wesprzesz rozwój osób upośledzonych, hospicjum onkologiczne, świetlicę dla dzieci w trudnej sytuacji i darmową, specjalistyczną pomoc lekarską.

    • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
    • Obszar działania:województwo wielkopolskie
    • KRS:0000207523
    • Konto:76 1240 6595 1111 0000 5622 4537
    • Adres:Ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań
    • WWW:fundacjakawalerowmaltanskich.pl
    • E-mail:magdalena.buczkowska@zakonmaltanski.pl
    • Telefon:506 716 230
  • Pomoc Maltańska to najstarsza organizacja dobroczynna w Polsce. Działamy nieomal nieprzerwanie od 900 lat, z krótką przerwą w czasie zaborów. Ta tradycja to zobowiązanie i gwarancja solidności i wiarygodności dla naszych podopiecznych i darczyńców. Otrzymywane wsparcie jest w całości przeznaczane na pomoc beneficjentom, a osoby zaangażowane w projekty fundacji to przede wszystkim wolontariusze.

    Naszą pomoc, cichą i dyskretną, staramy się kierować do najbardziej potrzebujących:

    Warsztaty Terapii Zajęciowej:

    W 2 lokalizacjach w Poznaniu: na Komandorii i na Ławicy, nasi przyjaciele z niepełnosprawnością intelektualną znajdują miejsce realizacji swoich pasji, zdolności i marzeń. Pod opieką profesjonalnego personelu tworzą niepowtarzalne dzieła plastyczne i rękodzielnicze. Biorą udział w re- habilitacji ruchowej, a także uczą się radzić sobie z wyzwaniami dnia codziennego, jak prowadzenie gospodarstwa domowego i funkcjono- wanie w społeczeństwie. Przygotowują się do podjęcia pracy.

    Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie

    Dom pełni funkcję domu dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Nasi podopieczni rozwijają swoje zdolności i umiejętności społeczne, intelektualne, emocjonalne, ruchowe i manualne. Działa tu regularny teatr i galeria „Z Drugiej Strony”. Trzy imprezy cykliczne urosły już do rozmiarów regionalnych: Wieczór z Aniołami to przedświąteczne spotkanie i artystyczna prezentacją naszych podopiecznych, zawody Malta Strong to prawdziwa olimpiada nietypowych konkurencji, a Zlot Talentów prezentuje dokonania teatralne, lmowe, muzyczne i plastycz- ne, jakich nie powstydziłyby się najwspanialsze festiwale.

    Maltańskie Gabinety Specjalistyczne

    Darmowa, specjalistyczna pomoc lekarska to dla wielu niezamożnych osób jedyna możliwość, by ratować zdrowie w rozsądnym czasie. Udzie- lamy pomocy z dziedziny chirurgii, chorób wewnętrznych, dietetyki, kardiologii, endokrynologii, reumatologii, okulistyki, nefrologii, ortope- dii, pulmonologii, urologii, psychiatrii, psychologii i rehabilitacji. Wysoko kwali kowany personel gabinetów pracuje na zasadach wolontariatu.

    Maltański Ośrodek Geriatryczno-Gerontologiczny

    W naszym ośrodku przy ul. Świętojańskiej Seniorzy zyskali nowe miejsce spotkań, konsultacji i realizacji swoich pasji! Pod opieką specjalistów mogą oni uczestniczyć w zajęciach plastycznych, wydarzeniach kultu- ralnych, wycieczkach, uprawiać nordic walking i gimnastykę na świeżym powietrzu.

    Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza „Oratorium Maltańskie”
    Każde dziecko zasługuje na to, aby znaleźć spokojne miejsce do odrabia- nia lekcji i rozwijania zainteresowań. W naszej świetlicy dzieci w wieku 6-14 lat mogą przygotować się do szkoły, ale także uprawiać sport, taniec, tworzyć, czy uczyć się bezpiecznej obsługi komputera.

    Wieczerze Wigilijne dla najuboższych

    Od wielu lat, wspólnie ze Zgromadzeniem Sióstr Urszulanek SJK, organizujemy kolację wigilijną dla dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. Podobną inicjatywę podjęliśmy dla ubogich osób starszych.


Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Fundacja Pomoc Maltańska

1% dla Pomocy Maltańskiej – wiarygodność budujemy 900 lat!

Sfinansowano z 1% podatku.