Fundacja "Przyjazny Dom" im. Stanisława Jabłonki

Fundacja
 • Wszechstronna pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną

  Celem Fundacji jest systematyczna poprawa warunków życiowych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Cel realizujemy poprzez tworzenie i prowadzene Wielofunkcyjnego Ośrodka Opiekuńczo - Rehabilitacyjnego, na który składają się Dom Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.

  Dom pomocy społecznej obejmuje opieką mieszkańców, czyli osoby niepełnosprawnych intelektualnie osób. Dom zaspokaja podstawowe potrzeby bytowe mieszkańców - miejsce zamieszkania, całodzienne wyżywienie, utrzymanie czystości oraz zapewnia pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, w załatwianiu spraw osobistych. Oprócz tego, wobec mieszkańców realizowane są działania wspierające - umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywności podopiecznych, zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych, integracja społeczna w środowisku lokalnym. 

  Środowiskowy Dom Samopomocy, to ośrodek, w którym osoby niepełnosprawnie intelektualnie mogą korzystać z terapii w pracowniach: kulinarnej, plastycznej, tetaralnej, rękodzieła i ceramicznej oraz zajęć rehabilitacyjnych i muzykoterapii. Realizowane są też zajęcia indywidualne dostosowane do potrzeb każdej z osób, prowadzone przez pedagoga, logopedy i psychologa.

  Jak wykorzystamy 1%

  Fundusze otrzymane z 1% pozwolą nam na:

  • poprawę warunków życiowych osób z niepełnosprawnością intelektualną;
  • tworzenie i prowadzenie domów stałego pobytu dla osób niepełnosprawych;
  • prowadzenie terapii zajęciowej i świetlic terapeutycznych;
  • organizowanie turnusów rehabilitacyjnych,
  • zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych osób z niepełnosprawnością intelektualną.
  • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
  • Obszar działania:województwo dolnośląskie
  • KRS:0000228691
  • Wizytówka:www.pitax.pl/PrzyjaznyDom
  • Adres:ul. Okulickiego 2, 51-126 Wrocław
  • WWW:http://przyjaznydom.wroclaw.pl/
  • E-mail:fprzyjaznydom@wp.pl
  • Telefon:71 796 04 60

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Fundacja "Przyjazny Dom" im. Stanisława Jabłonki

Wszechstronna pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną