Fundacja im. Darii Trafankowskiej

Fundacja im. Darii Trafankowskiej
 • Zostań dobroczyńcą! Odkryj moc pomagania!

  Fundacja udziela wszelkiej pomocy zarówno materialnej jak i niematerialnej aktorom w ratowaniu życia i zdrowia , a także w sytuacjach kryzysowych wymagających szczególnego wsparcia.

  Jak wykorzystamy 1%

  Zakup leków, opłacenie rehabilitacji i konsultacji lekarskich oraz dojazdu do placówek zdrowia, zakup artykułów spożywczo-chemicznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu podopiecznych.

  • Obszar działalności:Działalność charytatywna
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000277594
  • Konto:Al .Uja zdow skie 45,0 0-53 6War szaw a
  • WWW:fundacjadaria.org
  • E-mail:fundacjadaria@gmail.com
  • Telefon:728 338 750

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Fundacja im. Darii Trafankowskiej

Zostań dobroczyńcą! Odkryj moc pomagania!