Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego

Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego
 • Tradycja, edukacja, patriotyzm, społeczeństwo obywatelskie

  Celem SKW jest koordynacja inicjatyw i działań, głównie edukacyjnych i wychowawczych, kształtujących postawy obywatelskie, patriotyczne oraz wzbogacające tożsamość i świadomość społeczeństwa.

  Jak wykorzystamy 1%

  Środki przeznaczymy m.in. na podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

  • Obszar działalności:Edukacja
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000320750
  • Adres:ul. Kurantowa 4/130, 20-836 Lublin
  • WWW:fkw.edu.pl
  • E-mail:stowarzyszenie.skw@gmail.com
  • Telefon:691 018 871

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego

Tradycja, edukacja, patriotyzm, społeczeństwo obywatelskie

Sfinansowano z 1% podatku.