Stowarzyszenie "Ekonomik"

Stowarzyszenie
 • Razem można skuteczniej działać i osiągać więcej

  Główne cele działania to zwiększenie udziału uczniów ZSE w życiu publicznym miasta, regionu, rozwój wiedzy specjalistycznej i kwalifikacji, pomoc absolwentom w planowaniu kariery zawodowej.

  Jak wykorzystamy 1%

  Działania popularyzujące szkołę, fundowanie stypendiów i nagród , zaangażowanie się w rozwój życia kulturalnego, organizacja zajęć turystycznych i rekreacyjnych, wolontariat. 

  • Obszar działalności:Edukacja
  • Obszar działania:województwo podkarpackie
  • KRS:0000322277
  • Konto:02 1540 1131 2113 6201 1198 0001
  • Adres:ul.Hoffmanowej 13, 35-016 Rzeszów
  • WWW:ekonomik.rzeszow.pl
  • E-mail:stowarzyszenie.ekonomik@wp.pl
  • Telefon:17 748 3000
 • Rehabilitacja społeczna oraz integracja jednostek, środowisk, społeczności.


Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Stowarzyszenie "Ekonomik"

Razem można skuteczniej działać i osiągać więcej