Fundacja REPI
 • Budzenie i wspieranie aktywności i rozwoju

  Aktywna, efektywna i kompleksowa reintegracja społeczna i zawodowa, wspieranie edukacji, sportu i pasji osób wykluczonych społecznie.

  Jak wykorzystamy 1%

  Na działania zwiększające wiedzę, umiejętności i kompetencje osób wykluczonych społeczne. Na działania w kierunku osiągnięcia przez nich sukcesu. 

  • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000340823
  • Adres:ul. Hodowlana 6, Tarnów
  • WWW:repi.pl
  • E-mail:biuro@repi.pl
  • Telefon:14 627 3503

 • Celami Fundacji są:

  1. Wszechstronny rozwój osób i grup, w tym upowszechnianie równości szans.
  2. Rehabilitacja społeczna oraz integracja jednostek, środowisk, społeczności.
  3. Aktywizacja i rehabilitacja zawodowa.
  4. Edukacja i wychowywanie dzieci, młodzieży i dorosłych.

  Rozwój edukacji

  W zakresie rozwoju edukacji Fundacja m. in:
  • organizowała w Tarnowie pięć ogólnopolskich konferencji naukowych z udziałem wybitnych przedstawicieli świata nauki, teoretyków i praktyków:
  - „Lekarz – pedagog – obywatel. Janusz Korczak: wczoraj i dziś”,
  - „Wychowanie w kształtowaniu etosu regionalnego”,
  - „Nauczyciel w społecznej animacji osób z niepełną sprawnością”,
  - „Edukacja – prawo – praca w życiu osób niepełnosprawnych”,
  - „Praca w przestrzeni życia osób niepełnosprawnych”,

  • Wydała dwie pozycje książkowe:
  - „Niepełnosprawność – społeczeństwo – wychowanie”,
  - „Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w trosce o człowieka”.

  • pozyskuje i przekazuje książki dla tarnowskich bibliotek,

  • uzyskała patronat naukowy nad swoimi działaniami dwóch uczelni – Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej z Gdańska,

  • aktywnie i wszechstronnie wspiera rozwój swoich pracowników,

  • prowadzi w atrakcyjny edukację osób z niepełną sprawnością kładąc nacisk na łączenie tradycji z nowoczesnością.

  Rozwój pracy

  • Fundacja prowadzi i deleguje na kursy i szkolenia zawodowe osoby z niepełną sprawnością, co zwiększa ich szanse na rynku pracy.
  • Fundacja REPI prowadzi działania pomocowe w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełną sprawnością.

  Rozwój integracji

  • Fundacja prowadzi bezpłatną terapię i rehabilitację w Warsztacie Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II przy ulicy Hodowlanej 6 dla 45 osób z niepełną sprawnością w sferze intelektu. Warsztat prowadzi terapię i rehabilitację społeczną, zawodową i ruchową. Bliższe informacje na stronie www.wtzjp2.pl

  • Podopieczni Fundacji biorą udział w szeregu imprezach, konkursach i festiwalach także integracyjnych, sportowych, prezentujących ich ogromny potencjał.

  • Fundacja organizuje także zawody sportowe:

  - Ogólnopolski Mityng Pływacki Osób z Niepełną Sprawnością,
  - Ogólnopolskie Zawody Wspinaczkowe Osób z Niepełną Sprawnością.
Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Fundacja REPI

Jeden procent - pełnia rozwoju