Fundacja "Równajmy szanse"

Fundacja
 • Równaj szanse jednym procentem

  Celem Fundacji jest działalność publiczna na rzecz rozwoju i poprawy jakości oświaty i edukacji oraz podejmowanie wszelkich form pomocy i integracji dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

  Jak wykorzystamy 1%

  1% jest wykorzystywany jako wkłada własny na realizację zadania publicznego "Innowacyjne działania integracyjne" dedykowany osobom niepełnosprawnych i ich rodzinom.

  • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000412075
  • Adres:ul. Seledynowa 50, 70-781 Szczecin
  • WWW:rownajmyszanse.pl
  • E-mail:fundacja@rownajmyszanse.pl
  • Telefon:601 775 106
 • Fundacja od kilku lat realizuje autorski projekt "Innowacyjne działania integracyjne". W ramach tego projektu, realizowanego ze wsparciem środków Urzędu Miasta Szczecin Fundacja organizuje i przeprowadza zajęcia integracyjne i terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami i o różnym stopniu niepełnosprawności, m.in.:
  • Terapia Integracji Sensorycznej
  • Zajęcia terapeutyczne - metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
  • Zajęcia terapeutyczne - EEG-Biofidback
  • Glinotworzenie – unikalne zajęcia ceramiczne
  • Bajkoterapia
  • Dogoterapia
  • Program Terapii Ręki (PTR)
  • Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
  • „Wojewódzka Olimpiada Integracyjna” – zawody sportowe
  • Ludzie bez barier – cykl spotkań uczniów z osobami niepełnosprawnymi, które osiągnęły swój życiowy sukces
  • Zimowy Tydzień Integracji – cykl przedsięwzięć mających na celu zapoznanie dzieci, młodzieży i dorosłych zdrowych z pojęciem integracji

  Kolejnym ważnym przedsięwzięciem jest organizacja Wojewódzkiego Turnieju Sprawności Manualnej „Sobieradek zawodowy” dla uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi z województwa zachodniopomorskiego. "Sobieradek zawodowy" odbywa się co roku w maju i jest unikalnym turniejem sprawdzającym umiejętności zawodowe i manualne młodzieży niepełnosprawnej z upośledzeniem umysłowym w stopniu średnim i znacznym.

  W realizacji swojej misji nie zapominamy też o dzieciach zdolnych - prowadzimy dodatkowe zajęcia z matematyki pod nazwą: "Teoria gier w praktyce"

  Fundacja jest także współorganizatorem konferencji „Medycyna – Oświata bliżej dziecka“. W ramach konferencji odbywają się wykłady, prelekcje i prezentacje. Uczestnikami konferencji są nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni oraz pielęgniarki szkół podstawowych i gimnazjalnych. 


Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Fundacja "Równajmy szanse"

Równaj szanse jednym procentem