Dobre Media Nowej Ewangelizacji

Dobre Media Nowej Ewangelizacji
 • Pomóż nam pokazywać innym żywego Boga

  Tworzymy telewizję www.DobreMedia.org. Naszą misją jest pokazywanie mocy Słowa Boga, który żyje we wspólnocie Kościoła. Głosimy Dobrą Nowinę transmitując wydarzenia związane z ewangelizacją

  Jak wykorzystamy 1%

  Telewizja Dobre Media dzięki Wam może transmitować najwspanialsze wydarzenia w naszym kraju: "Jezus na Stadionie", "Przystań z Jezusem", "Golgota Młodych", rekolekcje, sympozja i wiele innych

  • Obszar działalności:Religia
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000423457
  • Adres:ul. Franciszkańska 1, 75-247 Koszalin
  • WWW:www.dobremedia.org
  • E-mail:fundacja@dobremedia.org
  • Telefon:506429888
 • Fundacja „Dobre Media Nowej Ewangelizacji” została powołana przez Diecezję Koszalińsko-Kołobrzeską 2012 roku. Jej głównym celem jest pokazywanie mocy Słowa Boga, żyjącego w Kościele.

  Aby objawiać Słowo, prowadzimy transmisje na żywo do internetu i sieci kablowych.

  Było ich wiele: z wielkich i małych wydarzeń, ze stadionów i z maleńkich parafii, ogromnych hal jak i maleńkich pokoi.

  Misją telewizji Dobre Media jest pokazywanie mocy Słowa Boga, który żyje we wspólnocie Kościoła. Jednym zdaniem: głosimy Dobrą Nowinę transmitując wydarzenia związane z ewangelizacją.

  Celami Fundacji są:

  1. Materialne wspieranie rozwoju telewizji, radia i wydawnictw ewangelizacyjnych.
  2. Promocja i szerzenie cywilizacji miłości i chrześcijańskiej kultury życia.
  3. Upowszechnianie wiedzy o roli i zadaniach Nowej Ewangelizacji.
  4. Wspieranie inicjatyw na rzecz promocji zdrowia, wychowania dzieci i młodzieży, ochrony życia, środowiska naturalnego, działalności ekologicznej i profilaktyki społecznej.
  5. Wspieranie programów prorodzinnych.
  6. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela.

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. Produkcję i dystrybucję programów telewizyjnych i radiowych.
  2. Prowadzenie internetowej telewizji i radia, wydawnictw i studia nagrań.
  3. Współpracę z instytucjami państwa, samorządu, Kościoła Katolickiego oraz ruchami i organizacjami społecznymi i religijnymi, a także z innymi osobami fizycznymi prawnymi.
  4. Prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
  5. Promowanie dokonań twórczych i naukowych.
  6. Współpracę ze środowiskami nauki, kultury i oświaty oraz instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi.
  7. Wspieranie zrównoważonego rozwoju intelektualnego i zawodowego społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizowanie i finansowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów.
  8. Organizację i prowadzenie form edukacji, rekreacji i wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i rodzin.
  9. Promowanie młodych twórców w kraju i za granicą.
  10. Organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac młodych twórców w kraju i zagranicą.
  11. Fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych.
  12. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.

  Transmitowaliśmy:
  „Jezus na stadionie” 2013, 2015 i 2017, Rekolekcje Narodowe w Licheniu w 2014, 2016,
  „Przystanek Jezus 2011 i 2012” – rekolekcje i wydarzenia na polu Woodstock,
  "Przystań z Jezusem" w Kołobrzegu
  „Golgota Młodych 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017” – spotkanie młodych w Serpelicach nad Bugiem organizowane przez oo. kapucynów,
  Palotyńskie Spotkanie Młodych 2012, 2013, 2014, 2015, Skrzatusz 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 – spotkanie młodzieży diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
  Rekolekcje z o. Johnem Bashoborą w Słupsku, Toruniu, Koszalinie, Pile, Lekowie, Licheniu, Kołobrzegu i wielu innych miastach,
  Rekolekcje i spotkania modlitewne z Marią Vadią w Koszalinie, Lublinie i w Pile,
  Rekolekcje i spotkania modlitewne z o. Jose Maniparambilem w Pile, Koszalinie, Kołobrzegu i w Słupsku,
  Fragmenty sympozjum „Magia-cała prawda” w Kraśniku,
  „Czas Chwały” z Lublina oraz inne spotkania, modlitwy i koncerty „Armii Dzieci” oraz „Magnificatu”,
  Wykłady o. Piotra Włodygi z Akademii Pomorskiej w Słupsku, „Memoriał ku czci ks. Antoniego Czarnuszewicza” z Jastrowia,
  Finały „Ligi Ministranckiej” ze Sławna 2011 i Słupska 2012, „Katolicy na Ulicy” 2011 i 2013 z Gdańska,
  "Finał Festiwalu Wiary" w Rzeszowie 2014 i 2015,
  Fora Charyzmatyczne w Krośnie 2015, 2016, 2017, Koszalinie 2012 - 2017, Śremie 2017
  Spotkania modlitewne, misje święte, wieczory chwały, rekolekcje, sympozja i wiele wiele innych


Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Dobre Media Nowej Ewangelizacji

Pomóż nam pokazywać innym żywego Boga