Fundacja Chronić Dobro

Fundacja Chronić Dobro
 • Przekaż 1% na ochronę dziedzictwa kulturowego

  Celem Fundacji jest ratowanie dziedzictwa kulturowego opactwa w Tyńcu oraz propagowanie kultury, tradycji, historii i edukacji związanej z dziedzictwem opactwa Benedyktynów w Tyńcu.

  Jak wykorzystamy 1%

  Ochrona dziedzictwa kulturowego - wsparcie prac konserwatorskich przy najstarszym, istniejącym klasztorze w Polsce (w 2018 będą to prace przy wyposażeniu kościoła).

  • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000524248
  • Adres:ul. Benedyktyńska 37, 30-398 Kraków
  • WWW:kultura.benedyktyni.com
  • E-mail:kultura@benedyktyni.com
  • Telefon:12 688 5454
 • W ramach Fundacji Chronić Dobro prowadzona jest działalność:
  – muzealna: opieka nad ekspozycją stałą Muzeum Opactwa i organizowanie wystaw czasowych
  – edukacyjna: prowadzenie szerokiego spektrum warsztatów dla dzieci i dorosłych. Zajęcia dla dzieci mają przede wszystkim charakter lekcji muzealnych przybliżających historię najstarszego klasztoru w Polsce i znaczenie benedyktynów w kulturze europejskiej. Dla dorosłych prowadzone są rekolekcje i warsztaty mające przede wszystkim charakter duchowy i rozwojowy, a także związane są z nabywaniem nowych umiejętności.
  – kulturalna: kościół opactwa w Tyńcu, jak i sale Wielkiej Ruiny stanowią świetne zaplecze dla organizacji koncertów, spotkań, spektakli.
  – wsparcie prac konserwatorskich
  – projektowa: w celu przybliżenia dziedzictwa benedyktyńskiego przygotowywane są projekty skierowanie dla różnych grup odbiorców: dzieci, młodzieży, seniorów, rodzin oraz projektu popularyzujące turystyczne klasztor.


Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Fundacja Chronić Dobro

Przekaż 1% na ochronę dziedzictwa kulturowego