Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z upośledzeniem umysłowym Koło w Mikołowie

Celem stowarzyszenia są działania na rzecz wyrównania szans osób z upośledzeniem umysłowym.