Stowarzyszenie Wolnego Słowa

Stowarzyszenie Wolnego Słowa
 • Wypełniasz PIT? Pamiętaj o SWS!

  Zadania propagujące wolność słowa. Działania łączące i wspierające działaczy opozycji antykomunistycznej i solidarnościowej, upowszechniające wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL.

  Jak wykorzystamy 1%

  Zadania propagujące wolność słowa.

  • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000195433
  • Adres:ul. Marszałkowska 7, 00-626 Warszawa
  • WWW:sws.org.pl
  • E-mail:sws@sws.org.pl
  • Telefon:22 405 6630
 • Stowarzyszenie Wolnego Słowa założyli uczestnicy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego oraz kultury niezależnej.
  Stowarzyszenie powstało w 2003 r., zrzesza obecnie ponad tysiąc osób i jest organizacją pożytku publicznego.
  Stowarzyszenie zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i upowszechnianiem wiedzy na temat oporu wobec władzy komunistycznej w latach 1956-1989 oraz promocją najnowszej historii Polski.
  SWS integruje byłych działaczy podziemia oraz wspiera tych z nas, którzy pozostają w trudnej sytuacji bytowej czy zdrowotnej. To wyjątkowo smutne, jak wiele bardzo zasłużonych dla Polski i Wolności osób dotknęła bieda i choroby. Dlatego, w 2012 r.
  w ramach Stowarzyszenia Wolnego Słowa powołaliśmy Fundusz Zasłużonych.
  Na koncie Funduszu gromadzone są środki pochodzące z darowizn, przeznaczone na pomoc dla działaczy antykomunistycznego ruchu podziemnego, ofiar stanu wojennego, w szczególności dla osób
  w przeszłości więzionych i internowanych, znajdujących się dziś w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Dla zagwarantowania, że zebrane środki będą wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, Stowarzyszenie powołało Radę Społeczną Funduszu Zasłużonych, która po rozpoznaniu każdego indywidualnego przypadku podejmuje decyzję o przyznaniu pomocy finansowej i o jej wysokości .
  Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa uchwałą
  z dnia 27 lutego 2017 r. powołał do Rady:
  Mirosława Chojeckiego - działacza opozycji
  w PRL, założyciela i pierwszego szefa Niezależnej Oficyny Wydawniczej, członka KSS „KOR”, szefa emigracyjnego „Kontaktu”;
  Gabriela Janowskiego - działacza opozycji
  w PRL, lidera NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, internowanego, senatora, posła kilku kadencji, ministra rolnictwa;
  Przemysława Miśkiewicza - działacza opozycji w PRL, członka Solidarności Walczącej, działacza podziemnego NZS, szefa Stowarzyszenia Pokolenie;
  Joannę Onyszkiewicz - działaczkę opozycji
  w PRL, współpracowniczkę „Tygodnika Wojennego”, wnuczkę Marszałka Józefa Piłsudskiego;
  Jana Wyrowińskiego - działacza opozycji w PRL, internowanego w Potulicach i Strzebielinku, wicemarszałka Senatu RP, współautora ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej.

  W naszej siedzibie przy ul. Marszałkowskiej 7 w Warszawie pomagamy przy ubieganiu się o:
  - status działacza opozycji antykomunistycznej,
  - uzyskanie poświadczenia o działalności na rzecz organizacji antykomunistycznej (uznanie lat do emerytury),
  - przyznanie i nadanie odznaczeń państwowych oraz Krzyża Wolności i Solidarności.
  Na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie inicjowaliśmy i wspieraliśmy dobre rozwiązania w ustawie o działaczach
  opozycji antykomunistycznej.
  Do naszego dorobku popularyzującego wiedzę o opozycji w powojennej historii Polski należą:
  - cztery wyprodukowane przez SWS filmy dokumentalne;
  - archiwum liczące ponad 5000 egzemplarzy druków podziemnych;
  - blisko 30 przygotowanych wystaw;
  - ponad 40 publikacji;
  - około 300 zorganizowanych przez SWS konferencji, spotkań środowiskowych, promocji książek;
  - ponad 400 godzin przeprowadzonych lekcji „żywej historii” w szkołach ponadpodstawowych;
  - nagrania ponad 700 notacji z działaczami opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego.

  Nasze przedsięwzięcia obejmowali honorowym patronatem m.in. Prezydent RP, marszałkowie Sejmu i Senatu RP,
  Premier, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Prezydent m.st. Warszawy.

  Prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa Wojciech Borowik został powołany w skład Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.


Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Stowarzyszenie Wolnego Słowa

Wypełniasz PIT? Pamiętaj o SWS!