Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej
 • Tatarzy wierni w służbie Rzeczpospolitej

  ZTRP zabiega o zachowanie świadomości etnicznej polskich Tatarów, dąży do integracji ludności pochodzenia tatarskiego oraz stara się kultywować i propagować tradycje Polskich Tatarów.

  Jak wykorzystamy 1%

  Przekazywane przez Państwa pieniądze są ogromnym wsparciem przy podtrzymaniu, rozwoju i propagowaniu tożsamości kulturowej mniejszości tatarskiej w społeczeństwie polskim. Pozwolą działać.

  • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000204972
  • Konto:26 1540 1216 2054 4459 1643 0001
  • Adres:Bohoniki 23, 16-100 Sokółka
  • WWW:ztrp.pl
  • E-mail:adamowiczdj@gmail.com
  • Telefon:79 345 4558
 • Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej będąc organizacją OPP non-profit nie zarabia własnych funduszy, a działa dzięki wsparciu z dotacji czy środków z 1%.
  ZTRP głównie skupia się na podtrzymaniu i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości tatarskiej.
  Stowarzyszenie nasze bierze aktywny udział w promocji odmienności kulturowej w społeczeństwie polskim oraz w działaniach na rzecz szerzenia tolerancji kulturowej. Z uwagi na zdarzenia o charakterze ksenofobicznym konieczna jest intensyfikacja aktywności Związku w tej newralgicznej kwestii zarówno poprzez działania promocyjne (wizerunkowe), jak również poprzez współpracę z innymi mniejszościami, organami władzy centralnej i samorządowej oraz innymi organizacjami pozarządowymi.
  Ponadto, Związek Tatarów RP w dalszym ciągu planuje rozwijać się w sferze działalności w mediach i Internecie poprzez prowadzenie i ulepszanie strony internetowej, co z kolei pozwoli na lepszy kontakt z dotychczasowymi sympatykami, stale rosnącą liczbą osób sympatyzujących i poszukujących swych korzeni w "tatarskości".
  Wszelkie środki z 1% umożliwią funkcjonowanie Rady Centralnej Związku Tatarów RP oraz pozwolą na poprawę standardu pracy jego oddziałów terenowych. Będzie lepsze zarządzanie realizowanymi zadaniami na rzecz środowiska mniejszości tatarskiej jak np. letnie obozy integracyjne dla młodzieży czy Festiwal Kultury Tatarskiej.


Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

Tatarzy wierni w służbie Rzeczpospolitej