Fundacja "Dorośli dzieciom"

Fundacja
 • Niezbędne wsparcie chorych dzieci

  "Dorośli Dzieciom" to fundacja, która została stworzona dla potrzeb pomocy dzieciom. 

  Jej działanie jest wszechstronne. Obejmuje przede wszystkim niesienie pomocy dzieciom chorym i niepełnosprawnym, których ze względów finansowych nie stać na leczenie i kompleksową rehabilitacje bez, której powrót do zdrowia i utrzymanie sprawności jest niemożliwe . Zajmujemy się także ofiarami patologii społecznej i dziećmi, których rodzina nie jest w stanie zapewnić godnego i szczęśliwego dzieciństwa. Fundacja będzie przekazywać środki na szerzenie kultury fizycznej, oraz organizowanie wycieczek sportowych i krajoznawczych. Pomocą obejmiemy także instytucje oświatowe, poprzez kształcenie i przekazywanie środków dla potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży. Celem fundacji "Dorośli Dzieciom" jest również wspieranie finansowe placówek wychowawczo - opiekuńczych i zapewnienie dzieciom tam przebywającym odpowiednich warunków do życia i prawidłowego rozwoju. Pomocą zostaną objęte ofiary katastrof, klęsk żywiołowych oraz konfliktów zbrojnych.

  Jak wykorzystamy 1%

  • Na przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierającą.
  • Na pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.
  • Na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
  • Na ochronę zdrowia.
  • Na ochronę i promocję zdrowia.
  • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
  • Obszar działania:województwo świętokrzyskie
  • KRS:0000243743
  • Wizytówka:www.pitax.pl/doroslidzieciom
  • Adres:ul. Staszica 10, 27-200 Starachowice
  • WWW:http://www.doroslidzieciom.org/
  • E-mail:fundacja@doroslidzieciom.org
  • Telefon:41 275 10 86

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Fundacja "Dorośli dzieciom"

"Dorośli Dzieciom" to fundacja, która została stworzona dla potrzeb pomocy chorym dzieciom.