Jesteś tutaj: Strona główna Pomoc Dokumentacja PIT-28

Przychody z najmu

Na tym ekranie podajemy przychody, koszty oraz zaliczki dotyczące najmu. Na tym ekranie uwzględniamy również najem nieruchomości położonej za granicą.

Przedmiot najmu należący do wspólnego majątku małżonków

Kiedy przedmiot najmu lub dzierżawy należy do wspólnego majątku małżonków, to każdy z małżonków powinien rozliczać przychody z najmu odrębnie, proporcjonalnie do prawa udziału w zysku.

CZY JEDEN Z MAŁŻONKÓW MOŻE SAM OPODATKOWAĆ CAŁY DOCHÓD Z NAJMU

Jeżeli między małżonkami istnieje wspólność majątkowa, to uzyskane przychody z najmu lub dzierżawy rzeczy należących do wspólnego majątku mogą być opodatkowane przez jednego z małżonków.
Aby podatek PIT mógł rozliczać jeden z małżonków, należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie i wskazać, który z małżonków będzie odprowadzał w całości podatek z tytułu uzyskanego całego przychodu z najmu lub dzierżawy. Od tej pory osoba wskazana w oświadczeniu ma obowiązek opłacać zaliczki na ryczałt lub podatek.

ROZWÓD/SEPARACJA MAŁŻONKÓW

Jeżeli w wyniku rozwodu lub separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy najmu, dzierżawy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył dotąd obowiązek dokonywania wpłat na podatek, to od tego momentu jest on obowiązany do rozliczania podatku.

Przychody z najmu

CO JEST PRZYCHODEM Z NAJMU:
Przychodem jest co do zasady umówiony czynsz, jaki płaci nam najemca (dzierżawca) z tytułu najmu (dzierżawy). Najczęściej są to pieniądze, ale zapłata może nastąpić również w naturze. Jako przychód z najmu wpisujemy kwoty faktycznie otrzymane, a nie, takie, które nam się należą - jeśli druga strona zalega z płatnością.

 


CO NIE JEST PRZYCHODEM Z NAJMU:
Przychodem z najmu nie są ponoszone przez najemcę opłaty związane z przedmiotem najmu, np:

  • czynsz płacony do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej,
  • abonament za media,
  • opłaty za media (energię, wodę, gaz), które nie są ustalone w sposób ryczałtowy.

Podatku z tytułu najmu nie muszą płacić osoby, które wynajmują nie więcej niż 5 pokoi gościnnych w budynkach na terenie wiejskim.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00