Jesteś tutaj: Strona główna Pomoc Dokumentacja PIT-36

Przychody z działalności osobistej i praw autorskich

Na tym ekranie podajemy przychody, koszty oraz zaliczki dotyczące działalności osobistej (np. zlecenia) oraz praw autorskich.

Kiedy stosujemy 50% koszty uzyskania przychodów?

50 - procentowe koszty uzyskania przychodów stosuje się do poniższych przychodów:

  • z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego;
  • z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną;
  • z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami -  z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.
  • Powyższe koszty nie mogą przekroczyć limitu 42 764 zł- jednakże, jeżeli podatnik udowodni, że poniesione koszty były wyższe (np. poprzez udokumentowane wydatki) wtedy może zastosować koszty faktycznie poniesione.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00