Jesteś tutaj: Strona główna Pomoc Dokumentacja PIT-36

Dochody z pracy za granicą

Na tym ekranie wybieramy kraj zagraniczny, w którym pracowaliśmy w oparciu na umowę o pracę, a także wpisujemy dochód zagraniczny oraz podatek zapłacony za granicą - przeliczone na złotówki. W prawym panelu dodatkowo zawarto instrukcję, jak należe przeliczyć dochody na złotówki oraz jak odliczyć dietę z tytułu pracy za granicą.

Jak przeliczyć dochody zagraniczne na złotówki?

Osiągnięty za granicą przychód należy pomniejszyć o 30% należnej diety. Na początku należy odliczyć dietę, a dopiero potem dochody przeliczamy na złotówki.

Czym jest dieta?

Przychody z pracy osób przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku pracy, pomniejszamy za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, o 30% diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Aby odliczyć dietę nie trzeba pracować w sferze budżetowej.

Jak obliczyć przychód z uwzględnieniem diety?

  1. Odpowiednią dietę (przysługującą za dzień pobytu za granicą) należy pomnożyć przez 30% (dieta * 0,3).
  2. Następnie ustalamy przysługującą dietę za miesiąc pracy (wynik z pkt. 1 mnożymy przez 30 lub przez 31). 
  3. Powyższą czynność wykonujemy dla każdego miesiąca, w którym pozostawaliśmy w stosunku pracy (wliczamy urlopy pracownicze oraz weekendy).
  4. Teraz ustalamy miesięczne przychody z uwzględnieniem diet: w tym celu od miesięcznego przychodu odejmujemy wyliczoną dietę wg pkt. 2 i 3.
  5. W kolejnym kroku poszczególne przychody z pkt. 4 przeliczamy na złotówki - stosujemy kurs średni walut, ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.
  6. Następnie dodajemy miesięczne przychodu z pkt 5. do siebie - i jest to kwota, którą należy wpisać do pola "dochód uzyskany za granicą".

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00