Jesteś tutaj: Strona główna Pomoc Dokumentacja PIT-37

Dodaj inne przychody

Na tym ekranie, za pomocą plusa, możemy dodać inne przychody - takie, które rozliczane są w PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38 lub PIT-39. Pod każdym z PIT-ów możemy przeczytać, jakie przychody należy w nim rozliczyć.

Jak mogę dodać inne przychody?

Proszę wybrać ikonkę ze znakiem plusa (+). A następnie z dostępnych opcji wybrać odpowiedni PIT (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 lub PIT-39). Po najechaniu myszką na dany PIT, pod nim wyśwetli się tekst, jakie przychody są w nim ujmowane.
Gdy już klikniemy w PIT, który nas interesuje, należy go zatwierdzić poprzez użycie przycsiku "dodaj" znajdującego się w dolnym, lewym rogu ramki.

Jak przejść do kolejnej osoby?

Gdy chcemy przejść do następnej osoby, należy kliknąć przycisk dalej, zakładka aktywnej osoby będzie podświetlona na ciemnofioletowo.

Przychody na PIT-28

PIT-28 przeznaczony jest do rozliczenia dochodów z:

 • działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem (zarówno dla osób będących wspólnikami, jak i dla osób prowadzących działalność na własne nazwisko),
 • najmu prywatnego opodatkowanego stawką 8,5% i 12%.

Rozliczając się na PIT-28 możemy rozliczyć wszystkie ulgi z wyjątkiem ulgi na dzieci oraz ulgi na nowe technologie. Resztę ulg możemy odliczyć. Gdy razem z PIT-28 wypełniamy PIT-36 lub PIT-37 to na PIT-36 lub na PIT-37 możemy odliczyć ulgę na dziecko.
Natomiast rozliczenie PIT-28 wyklucza nas z możliwości rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko - gdy na PIT-28 rozliczamy działalność gospodarczą. Gdy na PIT-28 rozliczamy tylko i wyłącznie najem prywatny - wtedy na PIT-37 lub na PIT-36 przysluguje nam wspólne rozliczenie się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Aby móc opodatkować się ryczałtem należy zgłosić wybór tej formy opodatkowania:

 • do 20 stycznia danego roku - naczelnikowi urzędu skarbowego,
 • do dnia złożenia wniosku o wpis do CEIDG - gdy rozpoczynamy dział. gosp. - nie jest to jednak obowiązkowe
 • nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu - naczelnikowi urzędu skarbowego,  gdy wyboru opodatkowania nie dokonaliśmy we wpisie do CEIDG.

Jeżeli w kolejnych latach chcemy pozostać na ryczałcie - nie musimy już składać oświadczeń co roku. Natomiast, jeśli chcielibyśmy zmienić formę opodatkowania (np. na zasady ogólne lub na podatek liniowy), to do 20 stycznia musimy powiadomić o tym właściwy urząd skarbowy - w formie pisemnego oświadczenia.

Jeżeli będziemy kontynuować działalność i w następnym roku będziemy chcieli wybrać ryczałt lub pozostać na ryczałcie, to możemy to zrobić  jeżeli w bieżącym roku uzyskaliśmy przychody w wysokości nieprzekraczającej równowartości 150 000 euro. 

Jeśli w trakcie roku nasze przychody przekroczą równowartość 150 000 euro - to w danym roku nie utracimy prawa do ryczałtu. Opodatkowanie daną formą przysługuje na cały rok i w trakcie roku nie można jej zmienić.

Przychody na PIT-36

PIT-36 przeznaczony jest do rozliczenia dochodów z:

 • działalności gospodarczej opodatkowanej 18, 32%,
 • najmu, dzierżawy prywatnej opodatkowanej 18, 32%.
 • zysków małoletnich dzieci,
 • zagranicy,
 • odpłatnego zbycia rzeczy - gdy od dnia jej nabycia nie minęło pół roku,
 • działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanej 18, 32%
 • działaności nierejestrowanej.

Gdy uzyskiwaliśmy którykolwiek z powyższych dochodów, to powinniśmy je ująć na druku PIT-36. Jeśli oprócz wymienionych dochodów uzyskiwaliśmy także dochody z pracy, stypendium, czy rent, emerytur - to i te dochody ujmujemy w PIT-36.
Rozliczając się na PIT-36 możemy rozliczyć się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko (są to formy korzystniejsze niż rozliczenie indywidualne).
Składając PIT-36 możesz odliczyć wszelkie przysługujące Ci ulgi (np. odliczenie darowizn, wydatki na rehabilitację, wydatki na internet, ulgę na dzieci, ulgą zagraniczną, wydatki mieszkaniowe, itp.).

Przychody na PIT-36L

PIT-36L przeznaczony jest do rozliczenia dochodów z:

 • działalności gospodarczej opodatkowanej liniową stawką 19%,
 • działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych liniową stawką 19%.

Rozliczenie dochodów na PIT-36L wyklucza możliwość rozliczenia się z małżonkiem oraz jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Ulgi, które możemy odliczyć to wpłaty na IKZE oraz z tytułu osiągania dochodów za granicą.

Aby móc opodatkować się 19-procentową liniową stawką podatkową, należy zgłosić wybór tej formy opodatkowania:

 • do 20 stycznia danego roku - naczelnikowi urzędu skarbowego,
 • do dnia złożenia wniosku o wpis do CEIDG - gdy rozpoczynamy dział. gosp. - nie jest to jednak obowiązkowe,
 • nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu - naczelnikowi urzędu skarbowego, gdy wyboru opodatkowania nie dokonaliśmy we wpisie do CEIDG.

Jeżeli w kolejnych latach chcemy pozostać na stawce liniowej - nie musimy już składać oświadczeń co roku. Natomiast, jeśli chcielibyśmy zmienić formę opodatkowania (np. na zasady ogólne lub na podatek ryczałtowy), to do 20 stycznia musimy powiadomić o tym właściwy urząd skarbowy - w formie pisemnego oświadczenia.

Przychody na PIT-38

PIT-38 przeznaczony jest do rozliczenia dochodów z:

 • odpłatnego zbycia papierów wartościowych,
 • odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych,
 • odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych (np. opcje na akcje) oraz realizacji praw z nich wynikających,
 • odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowośc prawną,
 • objęcia udziałów w spółkach mających osobowość prawną.

W PIT-38 wykazujemy dochody z giełdy, czy z kapitałów pieniężnych. Wypełniając PIT-38 opieramy się na danych z PIT-8C - wpisanych w sekcji D oraz E.
Ulgi, jakie możemy rozliczyć w PIT-38, to ulga "zagraniczna" - gdy dochody z giełdy uzyskiwaliśmy poza granicami RP, a także straty z lat ubiegłych - gdy w poprzednich latach ponieślśmy stratę na giełdzie.

Przychody na PIT-39

PIT-39 przeznaczony jest do rozliczenia dochodów z:

 • odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości jest naszym obowiązkiem, gdy od dnia jej nabycia/wytworzenia do dnia sprzedaży nie minęło 5 lat. Gdy pomiędzy datą nabycia, a sprzedaży minęło 5 lat - to jesteśmy zwolnieni z rozliczenia tych dochodów.
Sprzedaż nieruchomości jest również zwolniona z podatku, gdy dochód z jej sprzedaży został lub zostanie wydatkowany na własne cele mieszkaniowe - warunkiem zwolnienia jest poniesienie udokumentowanych wydatków na własne cele mieszkaniowe w terminie dwóch lat od dnia odpłatnego zbycia nieruchomości. Dotyczy zarówno wydatków przeszłych (poniesionych przed dniem złożenia zeznania PIT-39), jak i przyszłych (poniesionych po dniu złożenia zeznania PIT-39). Ważne by od dnia zbycia nieruchomości do poniesienie wydatków na własne cele mieszkaniowe nie minęły 2 lata.
Po więcej informacji na ten temat zapraszamy do artykułu: Sprzedaż nieruchomości

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00