Jesteś tutaj: Strona główna Pomoc Dokumentacja PIT-37

Dla kogo chciałbyć rozliczyć PIT-y?

Ten ekran służy do wyboru sposobu rozliczenia PIT. Możemy rozliczyć PIT tylko dla siebie (indywidualnie), dla siebie i małżonka (wspólnie z małżonkiem) oraz jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Ostatnia opcja "Dla innych osób", to możliwość rozliczenia rodziny, znajomych itp.

Czy kolejność małżonków na Picie ma znaczenie?

Nie - to, kto będzie figurował w zeznaniu rocznym jako podatnik (w sekcji B.1), a kto, jako małżonek (w sekcji B.2) nie ma znaczenia. Należy jedynie pamiętać, aby zachowywać konsekwentną kolejność przy rozliczaniu kwot oraz w załącznikach. Jedynie w przypadku, gdy rozliczamy się ze zmarłym małżonkiem (czyli, gdy związek małżeński zawarliśmy przed rozpoczęciem roku podatkowego, a nasz małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego, albo pozostawaliśmy w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a nasz małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego) małżonka ujmujemy w polach przeznaczonych dla małzonka (w sekcji B.2).

Czy rozliczenie wspólne z małżonkiem jest opłacalne?

Tak - wspólne rozliczenie PIT jest korzystniejsze niż rozliczanie PIT osobno. Preferencyjne opodatkowanie dochodów małżonków polega na podzieleniu łącznych dochodów małżonków na dwa. Następnie od tej kwoty jest obliczany podatek, który potem jest mnożony razy dwa. Ten sposób obliczania podatku jest korzystniejszy niż w przypadku rozliczenia indywidualnego - dzięki takiemu rozwiązaniu małżonkowie zapłacą mniejszy podatek niż gdyby rozliczali się indywidualnie.

 

 KIEDY MAŁŻONKOWIE MOGĄ ROZLICZYĆ SIĘ RAZEM

 • gdy byli małżeństwem przez cały poprzedni rok (od 1 stycznia),
 • gdy przez cały poprzedni rok istniała między małżonkami wspólność majątkowa,
 • gdy żadne z małżonków nie prowadziło dział.gosp. objętej ryczałtem, podatkiem liniowym lub kartą podatkową.

Możliwość wspólnego rozliczenia dotyczy również rozliczania PIT ze zmarłym małżonkiem, tj., gdy związek małżeński zawarliśmy przed rozpoczęciem roku podatkowego, a nasz małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego, albo pozostawaliśmy w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a nasz małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego. W takiej sytuacji również możemy złożyć wspólne rozliczenie.

 

 KIEDY WSPÓLNE ROZLICZENIE JEST OPŁACALNE

Wspólne rozliczenie się małżonków jest szczególnie korzystne, gdy jedno z nich nie uzyskiwało żadnych dochodów lub jego dochody mieściły się w pierwszej skali podatkowej (do 85 528 zł). A także wtedy, gdy jeden z małżonków miał bardzo wysokie dochody.
Wspólne rozliczyć się mogą również małżonkowie, gdy jedno z nich zarabialo za granicą.
Jednak wspólne rozliczenie się małżonków, gdy jedno z nich pracowało za granicą nie zawsze jest korzystne. Dochody osiągnięte za granicą mogą zwiększyć podatek płacony w Polsce. Dlatego, przed wypełnieniem PIT-u, należy dokładnie przeanalizować, co będzie nam się bardziej opłacało w przypadku uzyskiwania dochodów z zagranicy - rozliczenie wspólne czy indywidualne.
Więcej informaci na temat rozliczenia z małżonkiem znajduje się w artykule Rozliczenie z małżonkiem

Czy sposób rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dzieci jest opłacalny?

Rozliczenie PIT z dzieckiem jest zawsze opłacalne! Preferencyjne opodatkowanie dochodów osoby samotnie wychowującej dziecko polega na podzieleniu tych dochodów przez 2 i obliczeniu od tej kwoty podatku (wg skali 18%, 32%). Tak obliczony podatek mnożony przez 2.

Czy ten sposób zapłacimy mniej niż gdybyśmy rozliczali się indywidualnie, ponieważ podatek jest liczony od mniejszej kwoty. Nawet 2- dniowe samotne wychowanie dziecka w roku uprawnia do tej formy rozliczenia.

Jestem tu po raz pierwszy i nie wiem co robić...

Rozliczenie PIT w PITax.pl jest bardzo proste: odpowiadasz na pytania krok po kroku. Zadbaliśmy o to, żeby pytania były zrozumiałe i aby nie było potrzeby korzystania z dodatkowych informacji podatkowych. Gdybyś jednak nie czuł się komfortowo - znajdziesz pomoc w prawym panelu Asystenta Pomocy (czyli w tym miejscu :). Możesz też skorzystać z pomocy doradców infolinii - adres i numer telefonu dostępne są zawsze po wybraniu opcji "Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?".

Kiedy nie pozostaje się w związku małżeńskim?

Związek małżeński dla celów podatkowych ustaje, gdy

 • Orzeczono separację.
 • Małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
Kim jest osoba samotnie wychowująca dziecko?

Jest to rodzic lub opiekun prawny będący panną (kawalerem), wdową (wdowcem), rozwódką (rozwodnikiem) albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
Osobą samotnie wychowującą dziecko jest osoba, która w określonej sytuacji, określonym czasie zupełnie sama zajmuje się dzieckiem.
Nie liczy się stan cywilny, ale faktyczny. Nie zawsze osoba, która jest stanu wolnego i ma dziecko może rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca. Jeżeli partnerzy żyją w konkubinacie i mają z tego związku dziecko, nad którym oboje pełnią władze rodzicielską, to żadne z rodziców nie może rozliczyć się na preferencyjnych zasadach.

Kto może rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

Ten sposób rozliczenia PIT przysługuje Tobie, jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dzieci, które:

 • Są małoletnie (do 18 lat), niezależnie od tego, czy dzieci te osiągają dochód, i jak wysoki.

Z małoletnim dzieckiem możesz rozliczyć się nawet wtedy, gdy tylko dziecko osiąga dochód.
Jeżeli dziecko przed ukończeniem 18 lat zawrze związek małżeński - uzyskuje pełnoletniość. Dlatego nie możesz wspólnie rozliczyć się z dzieckiem małoletnim, które zawarło związek małżeński. A także w sytuacji, gdy małoletnie dziecko jest po rozwodzie.

 • Otrzymują rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny - niezależnie od dochodów dzieci.
 • Nie ukończyły 25 lat oraz uczą się lub studiują, i w rozliczanym roku nie uzyskały dochodów (podlegających opodatkowaniu wg skali podatkowej lub opodatkowanych 19%) wyższych niż 3089 zł (do dochodów tych nie wlicza się renty).

Jeżeli Ty lub dziecko prowadzisz działalność gospodarczą objętą ryczałtem ewidencjonowanym, podatkiem liniowym lub kartą podatkową nie możesz rozliczyć PIT-u jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
Jeżeli uzyskujemy dochodu z najmu prywatnego możemy rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
Natomiast jeżeli Ty lub dziecko prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną wg skali podatkowej (18%, 32%) to możesz rozliczyć się wspólnie z dorosłym dzieckiem, jeżeli dochody dziecka (przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania) nie przekraczają 3089 zł. Z dzieckiem małoletnim, które prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych możesz rozliczyć się niezależnie od dochodów dziecka.

Więcej informacji tutaj: rozliczenie z dzieckiem jako osoba samotnie wychowująca

Podałem błędny adres e-meil podczas zakładania konta

W przypadku niepoprawnego adresu e-mail należy utworzyć konto na swój prawidłowy adres e-mail i ponownie rozpocząć wypełnianie PIT-u, a jeśli PIT już wysłaliśmy - należy złożyć korektę.
Niestety, ze względu na ochronę danych osobowych, nie dokonujemy wglądów do wypełnianych PIT-ów ani nie możemy ich przesyłać -  w związku z czym, to osoba wypełniająca PIT jest odpowiedzialna za podanie prawidłowego adresu e-mail (m.in dlatego też dwukrotnie prosimy o adres e-mail podczas zakładania konta).

Rozliczałem się już w ubiegłym roku w PITax.pl. Gdzie się zalogować?

Jeśli rozliczyłeś się w PITax.pl w ubiegłym roku - zaloguj się zanim przejdziesz dalej. Twoje dane oraz kwota z ubiegłorocznego zeznania potrzebna do podpisania zeznania składanego przez internet uzupełnią się automatycznie. 

Jeśli nie zalogujesz się - na kolejnym ekranie zotaniesz zapytany o Twój adres e-mail. System rozpozna, że masz już założone konto w PITax.pl i poprosi Ciebie o zalogowanie. Jeśli nie pamiętasz hasła - wybierz opcję przywrócenia dostępu do konta.

Zapomniałem hasła

Proszę wybrać opcję "zaloguj się" - wpisać swój adres e-mail oraz wybrać opcję "nie mogę się zalogować" - a następnie postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez program.
Zakładkę z pocztą oraz zakładkę z programem rozliczeniowym należy mieć otwarte w dwóch różnych okienkach.

Zrobiłem błąd w wypełnianym zeznaniu. Jak go poprawić?

Jeśli Twoje zeznanie nie zostało jeszcze wysłane do urzędu skarbowego - zaloguj się, wejdź do sekcji Konto Podatnika (dostępne z górnej belki) i wybierz zeznanie, które chcesz skorygować. Będziesz miał możliwość nanieść poprawki na wcześniej wypełnione zeznanie.

Jeśli złożyłeś już zeznanie w urzędzie skarbowym - poprzez PITax.pl lub w inny sposób - musisz od nowa wypełnić zeznanie wybierając opcję "Złóż korektę". Taka oficjalna korekta wymaga podania przyczyny korekty. Przyczyną może być np. pominięcie przychodu od jednego z pracodawców / zleceniodawców.

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00