Jesteś tutaj: Strona główna Pomoc Dokumentacja PIT-37

Ulga rehabilitacyjna

Na tym ekranie należy wybrać, czy osoba rozliczająca PIT jest osobą niepełnosprawną, czy utrzymuje osobę niepełnosprawną (współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, teściów, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów i synowe), na którą ponosi wydatki związane z jej niepełnosprawnością.

Jestem osobą niepełnosprawną

Warunkiem odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne jest posiadanie przez osobę, która poniosła wydatek, dokumentów stwierdzających ich poniesienie oraz jednego z niżej wymienionych orzeczeń:

 • orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 • decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną lub
 • orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia,
 • orzeczenia o niepełnosprawności, wydanego przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r. - a zatem orzeczeń zaliczających do tzw. grup inwalidzkich.

I grupa inwalidzka:

Do tej grupy zalicza się osoby, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, a także osoby, które posiadają znaczny stopień niepełnosprawności.

II grupa inwalidzka:

Do tej grupy zalicza się osoby, które są całkowicie niezdolne do pracy lub posiadają umiarkowany stopień niepełnosprawności Dokumentów tych nie dołączamy do zeznania - jednak powinniśmy je przechowywać na wypadek ewentualnej kontroli skarbowej.

Dokumentów nie dołączamy do zeznania - jednak powinniśmy je przechowywać na wypadek ewentualnej kontroli skarbowej.

Nie mogę przejść do kolejnego ekranu.

Proszę wprowadzić szczegóły ulgi naciskąjąc przycisk "edytuj" lub usunąć dane pole.

 

Utrzymuję osobę niepełnosprawną

Możemy odliczyć ulgę rehabilitacyjną, jeżeli utrzymujemy osobę niepełnosprawną (współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, teściów, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów i synowe) – jeżeli dochód tej osoby, w rozliczanym roku, nie przekroczył 10 080 zł.
Warunkiem odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne jest posiadanie przez nas dokumentów stwierdzających poniesienie wydatków oraz jednego z niżej wymienionych orzeczeń, które powinna mieć osoba niepełnosprawna:

 • - orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
 • - decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną,
 • - orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.
 • - orzeczenia o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r. - a zatem orzeczeń zaliczających do tzw. grup inwalidzkich.

I grupa inwalidzka:
Do tej grupy zalicza się osoby, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, a także osoby, które posiadają znaczny stopień niepełnosprawności.
II grupa inwalidzka:
Do tej grupy zalicza się osoby, które są całkowicie niezdolne do pracy lub posiadają umiarkowany stopień niepełnosprawności

Dokumentów nie dołączamy do zeznania - jednak powinniśmy je przechowywać na wypadek ewentualnej kontroli skarbowej.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00