Jesteś tutaj: Strona główna Pomoc Dokumentacja Wysyłka przez internet

Status wysyłki do urzędu

W tym miejscu możemy podejrzeć w jakim stanie znajduje się nasz zeznanie złożone drogą elektroniczną. PIT wypełniony online będzie widniał jako wciąż przetwarzany, bądź już przyjęty z sukcesem lub z weryfikacją negatywną.

Co oznacza komunikat "Weryfikacja negatywna - błąd danych autoryzujących (np. błąd w nazwisku, pierwszym imieniu, dacie urodzenia, NIP, numerze PESEL, kwocie przychodu"?

Jeżeli widzimy komunikat "Weryfikacja negatywna - błąd danych autoryzujących (np. błąd w nazwisku, pierwszym imieniu, dacie urodzenia, NIP, numerze PESEL, kwocie przychodu)", to prawdopodobnie zaistniała jedna z poniższych sytuacji:

1. Popełniono błąd w danych identyfikacyjnych, np.:

 • wpisano nieprawidłowy PESEL swój lub małżonka, 
 • błędnie wpisano nazwisko podatnika np. Kowalska Nowak zamiast Kowalska-Nowak,
 • błędnie wpisano pierwsze imię podatnika np. Jaeck zamiast Jacek (literówka) lub wpisano również drugie imię np. Jan Adam,
 • błędnie wpisano nazwisko w pozycji dla pierwszego imienia a imię tam gdzie nazwisko,
 • błędnie wpisano datę urodzenia podatnika np.: zamienione miesiące z dniami, niewłaściwy format daty.

2. Wpisano błędną kwotę przychodu. Powinniśmy wpisać kwotę przychodu z ubiegłorocznego zeznania
Najczęstsze błędy popełniane przez podatników to:

 • podawanie kwoty przychodu z bieżącego rozliczenia tj. za 2017 rok,
 • wpisywanie kwoty z zaokrągleniem do dziesiątek groszy lub pełnych złotych np.: 99.00 lub 99.10 zamiast 99.14 (kwota zaokrąglona),
 • podawanie łącznej kwoty przychodów małżonków (w przypadku wspólnych rozliczeń) powinna być tylko i wyłącznie kwota przychodu podatnika,
 • wpisywanie kwoty 0 (zero), gdy w ubiegłym roku nie składaliśmy zeznania drogą elektroniczną, tylko osobiście,
 • wpisywanie kwoty 0 (zero), gdy w poprzednim roku nie składaliśmy zeznania na takim samym formularzu jak w tym roku, (np. podatnik składa za 2015 rok zeznanie PIT-38, a za 2014 rok nie dokonywał rozliczenia na takim formularzu - złożył natomiast PIT-37. W danych autoryzujących powinien podać kwotę przychodu wynikającą ze złożonego do urzędu PIT-37.

Jeśli po wprowadzeniu zmian i ponownym przesłaniu zeznania pojawi się znów status 414, należy skontaktować się z właściwym urzędem skarbowym celem wyjaśnienia niezgodności.

Co oznacza komunikat „Weryfikacja negatywna – w systemie jest już złożony dokument (zeznanie) z takim Identyfikatorem podatkowym.”?

Taki komunikat oznacza, że zeznanie roczne z takim identyfikatorem podatkowym (PESEL) jest już złożony i wysłany do urzędu. Do urzędu zeznanie roczne przez internet można złożyć tylko raz. W przypadku konieczności zmiany danych w wysłanym Picie należy złożyć korektę zeznania. Korektę można składać dowolną ilość razy.

Co to jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru i po co mi to?

Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) to dokument, który jest wysyłany przez urząd skarbowy, gdy otrzyma nasz PIT. Jest to urzędowy dowód stanowiący, że nasz PIT dotarł do urzędu. UPO należy przechowywać przez 5 lat od dnia złożenia PIT-u.

Jak długo czeka się na Urzędowe Poświadczenie Odbioru?

Oczekiwanie na UPO zazwyczaj trwa od kilkunastu sekund do kilku minut. Jednakże czasami UPO może przyjść po parudziesięciu minutach (rzadko tak się zdarza, jednak istnieją takie przypadki). Czas oczekiwania na UPO zależy od ilości osób wysyłającej PIT online do urzędów w tym samym czasie.

Nie mogę otworzyć UPO/PDF z zeznaniem.

Deklaracja oraz UPO jest przygotowana na formularzu Ministerstwa Finansów, który jest rygorystyczny jeśli chodzi o program,
w którym otwiera się deklarację. Uprzejmie prosimy o zainstalowanie najnowszej wersji Acrobat Reader (wersja X lub wyższa).
Acrobat Reader można pobrać ze strony producenta.

Wpisuję poprawną kwotę przychodu wysyłając PIT, a urząd odrzuca zeznanie.

W przypadku odrzucenia deklaracji wysyłanej online z informacją o błędnym podpisie jesteśmy przekierowywani na ekran korekty "podpisu", przy czym na "podpis" składa się kilka pól jak imię i nazwisko, PESEL czy kwota z poprzedniego roku - przy czym zwracam też uwagę, że jest to pole nr 64 jeśli wypełnialiśmy PIT-37, a jeśli składaliśmy inne PIT-y, to odpowiednio inne pola - zgodnie z opisem w programie. Jeśli wszystkie te pola są prawidłowe, to może być to problem danych w bazie urzędu skarbowego - jeśli wypełnialiśmy więcej PIT-ów w ubiegłym roku (np. również PIT-38), to istnieje spore prawdopodobieństwo, że dane te nie są spójne w urzędzie skarbowym.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - nd: 9:00 - 20:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00