Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności
 • Niezbędna pomoc chorym i potrzebującym

  Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności reaktywowane zostało w 1983 roku przez spadkobierców-kontynuatorów idei przedwojennego WTD. Towarzystwo kierując się chrześcijańską zasadą miłości bliźniego, ma na celu niesienie pomocy w zaspakajaniu potrzeb materialnych i niematerialnych, a także wykształcenie w społeczności wrażliwości na potrzeby innych ludzi, poprzez właściwe pojmowanie idei miłosierdzia, wzajemności, pracy i pokoju. Działania swoje skierowało ku ludziom biednym, chorym i potrzebującym udzielając im pomocy charytatywnej.

  Jak wykorzystamy 1%

  • Program leczenia stacjonarnego dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych. 
  • Program postrehabilitacyjny. 
  • Program ambulatoryjny dla osób i rodzin uzależnionych. 
  • Szkolenia i edukacja zdrowotna w ww. zakresie.
  • Obszar działania:województwo mazowieckie
  • KRS:0000026361
  • Wizytówka:www.pitax.pl/wtd
  • Konto:97 1020 1055 0000 9302 0015 8220
  • Adres:Młynarska 7 lok. 36, 01-205 Warszawa
  • WWW:http://www.wtd-mor.waw.pl/
  • E-mail:wtd_biuro@op.pl
  • Telefon:226326244