Bank Żywności SOS Warszawa

Bank Żywności SOS Warszawa
 • Przekaż 1% dla Banku Żywności. Na godność.

  W Banku Żywności codziennie ładujemy kilkanaście samochodów i przekazujemy żywność dla potrzebujących. Chcemy, by żyli godnie i mieli co jeść. Żeby nie musieli wybierać: jedzenie czy czynsz i rachunki, bo taki wybór odbiera godność. W ciągu roku ponad 4 miliony kilogramów jedzenia trafia do ubogich.ki.

  Jak wykorzystamy 1%

  Dzięki Państwa 1% możemy bezpłatnie przekazać pełnowartościową żywność do osób potrzebujacych, których nie stać na zakup jedzenia. Z przekazanych produktów uda się wyczarować ponad 8 mln posiłków.

  • Obszar działalności:Działalność charytatywna
  • Obszar działania:województwo mazowieckie
  • KRS:0000029435
  • Konto:76 114 0 20 17 0 000 4102 103 0 63 57
  • Adres:ul. St. Bodycha 97, Reguły, 05-820 Piastów
  • WWW:bzsos.pl
  • E-mail:bzsos@bzsos.pl
  • Telefon:22 753 8500
 • Jedzenie,  by  przeżyć  przez  tydzień  czy  leki  na  serce?  Taki  wybór  odbiera  godność!

  Taki  wybór  jest  codziennością  dla  tysięcy  osób  –  nawet  w  Warszawie.

  Ułatwiamy te wybory. DAJEMY ŻYWNOŚĆ.

  Wyszukujemy rezerwy żywności produkowanej w nadmiarze, która zostałaby zutylizowana (zmarnowana)  i staramy się by trafiła zgodnie ze swoim przeznaczeniem – na stół, a nie na śmietnik.

  ŻYWNOŚĆ PRZEKAZUJĄ NAM:

  • Producenci, dystrybutorzy, hurtownicy,
  • Sieci handlowe
  • Rolnicy

  Są to produkty wycofane z obrotu handlowego ze względu na: krótki termin ważności lub nadwyżki produkcyjne.

  Żywność, która trafia do naszego magazynu jest to żywność dobra, pełnowartościowa, z krótkim terminem przydatności do spożycia (ale nie przeterminowana). Są to produkty nieuszkodzone, bez oznak zepsucia czy pleśni.

  Produkty, które odbieramy od firm, są to:

  • produkty wymagające warunków chłodniczych tj. mięso, wędliny, nabiał
  • produkty trwałe – suche
  • oraz warzywa, owoce.

  W ciągu roku trafia do nas nawet 4 mln kg jedzenia, co przekłada się na 8 mln posiłków dla potrzebujących.

  Bank Żywności SOS w Warszawie od 25 lat pomaga przywracać ludziom godność, przekazując żywność do 160 organizacji wspierających ludzi ubogich, niepełnosprawnych, bezdomnych, emerytów, samotne matki, których nie stać na zakup żywności i codziennie mierzą się z wyborami: jedzenie na miesiąc czy czynsz za mieszkanie.

  Dlatego codziennie z Banku wyjeżdża kilkanaście samochodów, dzięki czemu 56 tys. osób potrzebujących co miesiąc może otrzymać jedzenie.

  Potrzebujemy Twój 1%, by odebrać żywność i przekazać ją do potrzebujących. Ci ludzie czekają na Twoją pomoc. Możesz im zapewnić godne życie bez uczucia głodu.

  Dodatkowo na przełomie listopada i grudnia organizujemy Świąteczną Zbiórkę Żywności w największych marketach.

  Zebrana żywność jest sortowana w naszym magazynie, pakowana w paczki, a następnie trafia do osób w trudnej sytuacji życiowej i materialnej za pośrednictwem organizacji współpracujących z Bankiem Żywności.

  W ciągu 3 dni na Mazowszu, dzięki naszym wolontariuszom, zarówno uczniom jak i pracownikom firm, jesteśmy w stanie zebrać ponad 100 ton produktów z długim terminem ważności.

  Paczki z jedzeniem jeszcze przed świętami trafiają do potrzebujących. Z ofiarowanych produktów udaje się wyczarować kolację nawet na kilka dni.

  Angażujemy się w Światowy Dzień Żywności prowadząc edukację wśród dzieci i dorosłych o problemie marnowania jedzenia, jego przyczynach i skutkach: ekologicznych, ekonomicznych i społecznych.

   

  _

  Celami Fundacji jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności społecznej zmierzającej do zmniejszenia obszarów niedożywienia najuboższych grup społecznych oraz niedopuszczenia do marnotrawstwa żywności:

  a) zorganizowanie systemu gromadzenia i dystrybucji niewykorzystanej żywności;

  b) pomoc żywnościowa dla osób i rodzin najuboższych, w szczególności w rejonach zagrożonych bezrobociem;

  c) wspieranie organizacji i instytucji zajmujących się w szczególności opieka nad dziećmi, młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi, bezdomnymi, bezrobotnymi i innymi będącymi w trudnej sytuacji życiowej;

  d) promowanie w społeczeństwie, a w szczególności wśród młodzieży, postawy niedopuszczania do marnotrawstwa żywności;

  e) wypracowanie reguł współpracy z administracją rządową, samorządami terytorialnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi osobami prawnymi w zakresie zapobiegania marnotrawstwu żywności.

  Zadania swoje Fundacja realizuje przez:

  a) wyszukiwanie rezerw żywności produkowanej w nadmiarze i marnotrawionej;

  b) gromadzenie żywności i jej rozdział między organizacje pozarządowe i inne instytucje prowadzące bezpośrednią pomoc potrzebującym;

  c) działalność edukacyjną, oświatowa i wydawniczą dotyczącą celów działania Fundacji;

  d) zakładanie placówek opiekuńczych i szkoleniowych pozwalających na realizację i popularyzacje celów Fundacji;

  e) współpracę z organizacjami pozarządowymi, organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami działającymi na polu pomocy społecznej;

  f) udzielanie pomocy materialnej, szkoleniowej, organizacyjnej instytucjom prowadzącym działalność realizującą cele Fundacji;

  g) rozwijanie kontaktów z organizacjami, których cele nie są sprzeczne z celami Fundacji działającymi w Polsce i innych krajach;

  h) prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:

  1. gromadzenia żywności i jej rozdziału między organizacje pozarządowe i inne instytucje prowadzące bezpośrednią pomoc potrzebującym; współpracę z organizacjami pozarządowymi, organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami działającymi na polu pomocy społecznej; udzielanie pomocy materialnej, szkoleniowej, organizacyjnej instytucjom prowadzącym działalność realizującą cele Fundacji;

  2. działalności edukacyjnej i oświatowej,

  3. działalności wydawniczej dotyczącą celów działania Fundacji;

   


Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.