Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja"

Fundacja Ekologiczna
 • Drzewa dbają o dobry Klimat

  Aktywność Fundacji koncentruje się na ochronie przyrody, poprzez wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych na rzecz odtwarzania nasadzeń drzew. 

  Jak wykorzystamy 1%

  1% Państwa podatku wesprze inicjatywy sadzenia drzew prowadzone przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja".  

  • Obszar działalności:Ochrona przyrody
  • Obszar działania:województwo dolnośląskie
  • KRS:0000125740
  • Adres:Aleja Orła Białego 2, Legnica 59 - 220
  • WWW:zielonaakcja.pl
  • E-mail:krukowska@zielonaakcja.pl
  • Telefon:767 238 101
 • Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” jest doświadczoną organizacją pozarządową, działa od 1991r., której aktywność koncentruje się na wspieraniu lokalnych inicjatyw społecznych na rzecz zrównoważonego rozwoju.
  Główne obszary działań to, m.in. wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, aktywizacja i partycypacja mieszkańców w decyzjach lokalnych, wsparcie organizacji wiejskich, edukacja ekologiczna młodzieży i dorosłych oraz ochrona przyrody.
  Cele Fundacji to: Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu; Rozwój działalności na rzecz ochrony środowiska; Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych; Rozwijanie współpracy partnerskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju, szczególnie obszarów wiejskich, Edukacja ekologiczna różnych grup społecznych.
  W ciągu wielu lat zespół Fundacji wypracował własne metody angażowania lokalnych społeczności w działania związane z ochroną środowiska, przyrody i krajobrazu, turystyki, wytwórczości lokalnej. Działania w obszarze ochrony środowiska realizowane są przez Fundację poprzez:
  • wykorzystanie nowoczesnych aktywizujących metody pracy z dorosłymi i młodzieżą;
  • koncentrowanie się na zmienianiu świadomości poprzez zaangażowanie społeczności lokalnych i samorządów we wspólne rozwiązania problemów i naukę poprzez działanie;
  • zapewnia wymianę dobrych praktyk otwierającą na nowe rozwiązania i wyzwania współczesnego środowiska.