Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski

Niepełnosprawni chcą, mogą, potrafią