Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Fundacja „Orlen – Dar Serca”

Razem wspieramy dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka!