Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie

Celem powstania Stowarzyszenia jest działanie w zakresie integracji rodzin z MPS i chorobami rzadkimi. z całego kraju.