Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego