Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta

"""PODZIEL SIĘ CHLEBEM
PODARUJ 1 % osobom ubogim i bezdomnym"""