Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Stowarzyszenie "Salutaris" Rozwijania Inicjatyw Pedagogiczno-Psychologicznych

Naszym celemjest działanie na rzecz pełnego, zdrowego  rozwoju dzieci, młodzieży w oparciu o wartości humanistyczne