Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Stowarzyszenie "UŚMIECH"

Nasze działania szczególnie dotyczą wsparcia i wyrównywania szans poprzez pomoc w rozwiązywaniu problemów bytowych.