Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Pomocy Rodzinie "Równe Szanse"

RÓWNE SZANSE specjal. się w promocji i ochronie zdrowia, profil. uzależnień, edukacji w tym zakresie.