Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Fundacja "Razem Raźniej"

Działalność Fundacji skierowana jest w szczególności do osób samotnych, dzieci i młodzieży, zaburzonych i chorych.