Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw "Pomóżmy Sobie"

Wspieramy integrację i rozwój trzech pokoleń.