Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych

Celem Fundacji jest udzielanie pomocy dzieciom, wychowującym się w rodzinnych formach pieczy zastępczej.