Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Stowarzyszenie "Arka Nadziei"

Pomagamy bezdomnym, ubogim i rodzinom, ludziom wykluczonym społecznie, osobom niepełnosprawnym.