Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej

ZHP jest organizacją wychowawczą, w której młodzi ludzie realizując zadania oraz pełniąc służbę, doskonalą swoją wiedzę i umiejętności.