Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia „Razem”

Stowarzyszenie „Razem” wspomaga dzieci i młodzież głęboko niepełnosprawną intelektualnie. Uczymy ich samodzielności.