Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju

Łączymy terapię ze sztuką.