Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Fundacja Pomocy Dzieciom SI-gma

Wczesna Diagnoza i Rehabilitacja szansą na prawidłowy rozwój dziecka